Citáty pro učitele, o učitelích, o vzdělání

04.08.2014 08:44
 • Robert Fulghum

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole.

Tohle jsem se tam naučil:

O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku - všichni umřou. My také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech - DÍVEJ SE.

(Krédo: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce)

 • Quintiuanus

Nejvíc péče je třeba věnovat tomu, aby se učitel stal důvěrným přítelem svých žáků.

 • Norské přísloví

Jeden otec je lepší než sto učitelů.

 • John Boynton Priestley

Když čteme zprávy učitelů o našich dětech, máme pocit úlevy a dokonce štěstí, že nikdo nikomu nepodává zprávy o nás.

 • Aulus Gellius

Knihy jsou němí učitelé.

 • Konfucius

Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.

 • Publilius Syrus

Je vždycky dnešek žákem včerejšího dne.

 • Lucius Annaeus Seneca

Pokud žijeme, učme se, jak žít.

 • Michel de Montaigne

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

 • Aischilos

I stařec je k poučení vždy dost mlád.

 • Paul Arden

To, co se učíte ve škole jsou fakta, známá fakta. Vaším úkolem je si tyto fakta osvojit a zapamatovat. Čím víc si zapamatujete, tím úspěšnější jste. Ti, kterým se ve škole nedaří se nezajímají o fakta nebo se k nim fakta nedostávají takovou formou, která jim přijde zajímavá. Někteří jednoduše nemají tak dobrou paměť. Paměť, ale stejně není to, co rozhoduje o tom, zda v dnešním světě uspějete.

 • Lucius Annaeus Seneca

Učitel i žák mají mít týž cíl: prospěch, který má jeden přinášet, druhý získávat.

 • Publius Ovidius Naso

Je dobře učit se i od nepřátel.

 • Pavel Kosorin

Když člověk padá z velké výšky, nezbývá mu nic jiného, než se naučit létat.

 • Jan Amos Komenský

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

 • Amiel Henri Frédéric

Vyučujíce učíme se, vypravujíce pozorujeme, tvrdíce zkoumáme, ukazujíce hledáme, píšíce myslíme, čerpajíce natahujeme vodu do své studny.